Izjava o zasebnosti

1. Upravljavec osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov je Tour As d.o.o., Mala ulica 8, 1000 Ljubljana, e-naslov: info@touras.si.
Zavedamo se pomena varovanja vaših osebnih podatkov in spoštujemo vašo zasebnost, zato z vsako posredovano informacijo ravnamo skrbno. Cenimo vaše zaupanje, zato vam zagotavljamo varnost in zaupnost pri uporabi in obdelavi vaših osebnih podatkov.
Osebne podatke zbiramo, uporabljamo in obdelujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

2. Varovanje osebnih podatkov
Pri obdelavi vaših osebnih podatkov in pri ravnanju z njimi bomo ravnali v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Za zavarovanje osebnih podatkov uporabljamo organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščen dostop ali uničenje podatkov, njihove spremembe ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.
Pri obdelavi vaših osebnih podatkov, pridobljenih s privolitvijo, pogodbo ali na podlagi zakonitega interesa nam pomagajo naši pogodbeni obdelovalci (npr. storitev spletnega gostovanja, pogodbeni partnerji pri izvedbi kampanj, izvajalci poštnih storitev, izvajalci storitev informacijske tehnologije…), ki delujejo po naših navodilih in ki vaših osebnih podatkov ne smejo uporabljati za nobene druge ali lastne namene. Podatkov ne bomo brez vaše privolitve delili s tretjim osebam, ki niso naši pogodbeni obdelovalci ali partnerji, jih prodajali ali na kakršenkoli drug način uporabljali v namene, ki niso skladni z v nadaljevanju opisanimi nameni obdelave in predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

3. Zagotavljanje pravic posameznika pri obdelavi osebnih podatkov
Zagotavljamo vam pravico:
• dostopati do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo in informacij v zvezi z njihovo obdelavo,
• do popravka in dopolnitve netočnih informacij v zvezi z vašimi osebnimi podatki,
• zahtevati trajno ali začasno prenehanje uporabe vaših osebnih podatkov (omejitev obdelave), če npr. ne želite, da se podatki izbrišejo ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
• do izbrisa vaših osebnih podatkov: če prekličete vašo privolitev za obdelavo, bomo vaše osebne podatke izbrisali brez nepotrebnega odlašanja (pravica do pozabe),
• prenosljivosti podatkov: podatke, ki ste nam jih posredovali, lahko zahtevate v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Kadar je to tehnično izvedljivo imate pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu,
• biti obveščeni, če so vaši osebni podatki ukradeni ali izgubljeni.
Kadar obdelava temelji na privolitvi, lahko privolitev kadarkoli prekličete tako, da nas o preklicu privolitve obvestite po elektronski ali navadni pošti.
Prav tako imate pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS, če menite, da je pri obdelavi vaših osebnih podatkov prišlo do kršitve določb Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ali določil veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Vaš zahtevek, pritožbo ali ugovor v zvezi s katerokoli od zgoraj navedenih pravic, lahko pošljete na naš naslov Tour As d.o.o., Mala ulica 8, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-naslov: info@touras.si.

4. Izključitev odgovornosti
Tour As d.o.o. ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih vnesete, ter ne odgovarja za škodo, ki bi vam nastala, ker ste pri rezervaciji, povpraševanju ali pri registraciji ali kasneje posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke.

5. Podrobnejše določbe o obsegu, namenu in hrambi osebnih podatkov

   5.1 Uporabniki
Ko uporabniki brskate po spletnih straneh www.touras.si ste anonimni, osebnih podatkov ne zbiramo. Vaše osebne podatke zbiramo od trenutka, ko oddate zahtevek za rezervacijo ali posredujete povpraševanje preko obrazca za povpraševanje.

   5.1.2 Obseg osebnih podatkov, ki jih zbiramo
a. Ime in priimek, elektronski poštni naslov, telefonska številka, izbirno vaše naslavljanje (gospa, gospod, doktor);
b. Podatki za izstavitev računa (ime in priimek ali firma, naslov z ulico in hišno številko, poštna številka, mesto oziroma kraj in država);
c. Podatki o izbiri doživetja, vključno s termini udeležbe doživetij, številom gostov v skupini, dodatnimi naročili in specifičnimi zahtevami glede udeležbe;
d. Podatki o bivanju gosta, vključno z datumom prihoda in odhoda, številom gostov v skupini, s posebnimi zahtevami in preferencami glede storitev (vključno s preferencami glede sobe, storitev ali drugimi uporabljenimi storitvami).

   5.1.2 Namen zbiranja
a. Izvedba spletne rezervacije: vaše osebne podatke uporabljamo, da lahko opravimo in izvedemo vašo spletno rezervacijo doživetja, nastanitve ali paketa.
b. Odgovor na povpraševanje: vaše osebne podatke uporabimo, da lahko odgovorimo na vaše povpraševanje po doživetju, nastanitvi, paketu, poslovni rešitvi ali storitvi.
c. Podpora uporabnikom: vaše osebne podatke uporabljamo, da lahko zagotovimo podporo uporabnikom.
d. Mnenja gostov: vaše osebne podatke uporabljamo, da vas po zaključenem doživetju ali bivanju v nastanitvi lahko prek e-pošte povabimo, da o izkušnji doživetja ali bivanja v nastanitvi napišete svoje mnenje. Na ta način lahko pomagate drugim popotnikom, da bodo lažje izbrali doživetje ali nastanitev, ki jim bo najbolj ustrezala. Če napišete svoje mnenje, bo morda objavljeno na naši spletni strani.
e. Dejavnosti trženja: vaše osebne podatke uporabljamo tudi za dejavnosti trženja, kot to omogoča zakonodaja. Kadar uporabljamo vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja, kar vključuje reklamne e-novice in tržno komunikacijo o novih produktih in storitvah ter drugih ponudbah, za katere menimo, da bi vas lahko zanimale, vključimo povezavo za odjavo, ki jo lahko uporabite, če od nas v prihodnosti ne želite več prejemati sporočil.
f. Druge vrste komunikacije: obstajajo lahko tudi druge priložnosti, ob katerih stopimo v stik z vami prek e-pošte, telefona ali pisnih sporočil v mobilni telefoniji, odvisno od vrste kontakta, ki jo delite z nami. Razlogi za to so lahko:
– Odgovor na vašo zahtevo, ki smo jo obravnavali.
– Če niste dokončali spletne rezervacije, vam lahko po e-pošti pošljemo opomnik, da nadaljujete postopek. Menimo, da je ta dodatna storitev za vas uporabna, saj vam omogoča, da nadaljujete z rezervacijo brez ponovnega iskanja namestitve in vpisovanja podatkov za rezervacijo.
– Ko uporabite naše storitve, vam lahko pošljemo vprašalnik oz. vas povabimo, da napišete mnenje o svoji izkušnji z našo spletno stranjo. Menimo, da je ta dodatna storitev za uporabna tako za vas kot za nas, saj omogoča, da na podlagi vašega mnenja izboljšamo našo spletno stran.
g. Analitika, izboljšave in raziskave: osebne podatke uporabljamo za potrebe izvajanja raziskav in analiz. Za te postopke lahko najamemo tretjo osebo. Rezultate teh raziskav lahko delimo oz. razkrijemo, tudi tretjim osebam, v anonimni, združeni obliki. Vaše osebne podatke uporabljamo v analitične namene, da bi izboljšali naše storitve in izkušnjo uporabnika, ter funkcionalnost in kakovost naših spletnih potovalnih storitev.
h. Pravni nameni in skladnost z zakoni: v nekaterih primerih uporabimo posredovane informacije, ki lahko vključujejo osebne podatke, za obravnavo in reševanje pravnih sporov ali pritožb, za regulativne preiskave in skladnost z zakoni ali za izvajanje dogovorov oz. zagotavljanje skladnosti z zakonskimi zahtevami s strani organov pregona, kot to zahteva zakon.

   5.1.3 Pravna podlaga
Obdelava osebnih v skladu s podtočko a) in c) točke 5.1.2 temelji na pravni podlagi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
Če uporabljate naše storitve za opravljanje spletnih rezervacij ali povpraševanj, bomo vaše podatke uporabili, da izpolnimo našo dolžnost, ki zajema opravljanje in izvedbo rezervacije v skladu s pogodbo, ki jo imamo z vami ali za posredovanje odgovora ali ponudbe na vaše povpraševanje.
Pravna podlaga za ostale podtočke iz točke 5.1.2 je naš zakoniti interes, kot so zagotavljanje najbolj primerne vsebine spletne strani, e-sporočil in e-novic, izboljšanje in promocija novih produktov, storitev in vsebine na naši spletni strani, ter za administrativne in pravne namene. Če uporabniki ne želijo, da uporabljamo njihove kontaktne podatke za zbiranja mnenj, dejavnosti trženja, lahko to sporočijo na naš elektronski ali poštni naslov.
Posameznega uporabnika vodimo pod lastno identifikacijsko številko, ki je namenjena njegovi identifikaciji v zvezi z izpolnjevanjem pogodbe.

   5.1.4 Čas hrambe
Vaše osebne podatke bomo hranili še najmanj 5 let po prenehanju pogodbenih obveznosti.

6. Mednarodni prenosi podatkov
Prenos osebnih podatkov, opisan v tej Izjavi o zasebnosti, lahko vključuje čezmejne prenose osebnih podatkov v sklopu držav Evropske unije. Osebne podatke posredujemo le prejemnikom, ki zagotavljajo ustrezno raven zaščite podatkov, vaši osebni podatki pa so še vedno varovani v skladu z evropskimi standardi.

7. Shranjevanje podatkov
Vaše informacije, vključno z osebnimi podatki, bomo shranjevali tako dolgo, kot je potrebno, da vam zagotovimo storitev, ostanemo skladni z veljavno zakonodajo, rešimo spore s katerimkoli udeležencem in da lahko izvajamo naše poslovanje. Za vse osebne podatke, ki jih shranjujemo, velja ta Izjava o zasebnosti. Če imate vprašanja o obdobju shranjevanja za določeno vrsto vaših osebnih podatkov, ki jih obravnavamo, se obrnite na nas preko kontaktov navedenih v začetku te Izjave o zasebnosti.

8. Spremembe izjave o zasebnosti
V primeru, ko bomo bistveno spremenili določila, ki bi vplivala ali vplivajo na obdelavo osebnih podatkov, vas bomo o morebitnih vsebinskih spremembah politike obveščali prek elektronske pošte, ki ste nam jo posredovali. Če uporabnik ali partner po spremembi Politike varstva osebnih podatkov in zasebnosti, nadaljuje z uporabo spletnih strani www.touras.si se šteje, da se s spremembami strinja. Vedno pa se bo Tour As d.o.o. prizadeval za redno obveščanje o kakršnih koli spremembah te politike.

Nazadnje posodobljeno: 30. julij 2021