Poslovne rešitve in storitve podjetja Tour As d.o.o. so rezultat 25 letne prakse strokovne ekipe znotraj podjetja z aktivnim sodelovanjem zunanjih sodelavcev na področju:

 • Ponudbe kratkoročnih in srednjeročnih nastanitev, zasebnih apartmajev v Ljubljani (40 enot), ki jih upravljamo po poslovnem modelu razpršenega hotela. (poglej ponudbo)
 • Organizacije turističnih vodenih ogledov, individualnih izletov in prodaje raznolikih doživetij lokalnih turističnih ponudnikov. (poglej ponudbo)
 • Sodelovanja z lokalnimi slovenskimi ponudniki turističnih produktov in z lokalnimi ter produktnimi turističnimi organizacijami.
 • Razvoja informacijskih in organizacijskih rešitev za lažje upravljanje in trženje nastanitev ter doživetij.

Poslovne rešitve:

 • Experience Slovenia rezervacijski portal, ki gostom hkrati omogoča rezervacijo poljubnega števila različnih produktov (doživetja + nastanitve + kulinarika + prevoz) z varnim spletnim plačilom. (zanima me več)
 • Najem Experience Slovenia rezervacijskega sistema na ključ za turistične ponudnike, turistične destinacije in spletne prodajalce, ki omogoča enostavno in prilagodljivo uporabo na različnih mestih spletne strani in ima vgrajeno orodje dinamičnega paketiranja s spletno košarico. (zanima me več)
 • Aplikacija Experience Slovenia manager za upravljanje besedil, fotografij, cenikov, razpoložljivosti in rezervacije doživetij. (zanima me več)
 • Aplikacija eTrips spletna recepcija in chanel manager, ki na enem mestu omogoča celovito upravljanje vašega portfelja nastanitev ter spremljanje rezervacij iz različnih tržnih kanalov. (zanima me več)
 • Izdelava spletne strani z vgrajenim rezervacijskim sistemom na ključ, kot je na naši spletni strani.

Storitve:

1. Svetovanje manjšim turističnim ponudnikom, sobodajalcem s področja opravljanja nastanitvene dejavnosti

Se odločate, da bi nastanitev turistično oddajali in zbirate informacije, kaj vse potrebujete, preden jo začnete dejansko tržiti in ponujati gostom. Lahko vam pomagamo. Smo podjetje, ki se ukvarja z oddajanjem nastanitev za krajši čas od leta 1995. Bogate izkušnje in znanje nam pomagajo, da smo na trgu uspešni več kot 25 let.

Za prepoznavnost sobodajalstva kot privlačne turistične ponudbe smo leta 2001 soustanovili zavod Gostoljubnost slovenskih domov, kjer lahko za začetek najdete koristne informacije in nasvete glede oddajanja in trženja nastanitev.

Aktivno delujemo na področju zakonodaje in predpisov, organiziramo delavnice za sobodajalce, lokalne turistične organizacije in razvojne centre.

Kako začeti s sobodajalstvom? Nudimo vam svetovanje, kjer boste na enem mestu izvedeli vse s področja oddajanja nastanitev za krajši čas.

Obveznosti pred prvo rezervacijo nastanitve:

 • Poslovanje v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Soglasja v večstanovanjskih objektih.
 • Registracija in opravljanje dejavnosti kot fizična ali pravna oseba.
 • Opremljenost nastanitve glede na kategorizacijo, minimalni tehnični standardi.
 • Kategorizacija nastanitve in označevalne table.
 • Požarni red.
 • Vpis nastanitve v RNO (Register nastanitvenih obratov Ajpes).
 • Registracija v eTurizem (Ajpes).

Obveznosti po prihodu gosta v nastanitev:

 • Prijava in odjava gostov, vodenje knjige gostov.
 • Recepcijsko delo, administracija in operativa z gosti.
 • Izdaja in davčno potrjevanje računov, knjiga izdanih računov, obračun turistične takse, mesečno poročanje statistike.
 • Upravljanje z rezervacijami.
 • Programske rešitve za upravljanje z rezervacijami, sinhronizacija podatkov z Airbnb, Booking.com, ipd., Channel Manager.
 • Oglaševanje in trženje na prodajnih kanalih Booking.com, Airbnb, itd.

2. Upravljanje turističnih nastanitev, namenjenih za kratkoročni in srednjeročni najem v mestu Ljubljana

Z upravljanjem in oddajanjem nepremičnin v turistični namen smo se v Ljubljani začeli ukvarjati prvi.

Trenutno imamo v ponudbi 40 apartmajev in sob. Če imate nepremičnino in nimate časa ali želje, da bi jo oddajali gostom sami, lahko na mesto vas to opravljamo mi in sicer na različne načine. Lahko v celoti ali samo delno.

3. Svetovanje s področja kategorizacije nastanitvenih obratov, prostorov pri sobodajalcih in na turističnih kmetijah

Kategorizacijo nastanitve lahko opravite sami na spletni strani www.kategorizacija.si ali s pomočjo licenciranega ocenjevalca. V našem podjetju nudimo tudi izvedbo kategorizacije in pridobitev potrebnih listin; evidenčnega lista, kategorizacijskega lista, poročilo o ocenitvi ter nakup kategorizacijske table.

Pred začetkom postopka kategorizacije se mora oseba oziroma izvajalec dejavnosti, ki bo v nastanitveni obrat ali na turistično kmetijo z nastanitvami sprejemal goste registrirati za opravljanje ustrezne nastanitvene dejavnosti. Sobodajalec se mora registrirati za dejavnost I 55.203 – oddajanje zasebnih sob gostom. Stanovanje oziroma prostore za nastanitev gostov in ponudbo storitev mora izvajalec dejavosti pripraviti v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.

Nova aplikacija kategorizacije v skladu s spremenjenim pravilnikom je zaživela 28. septembra 2021, kar pomeni, da če ste pred tem datumom kategorizirali svoj nastanitveni obrat, ga morate znova.

4. Podpora pri objavah in sprejemanju rezervacij na svetovnih rezervacijskih sistemih (Booking.com, Airbnb, Vrbo in Tripadvisor)

Za uspešno oddajanje nastanitev na svetovnih rezervacijskih sistemih si je potrebno vzeti čas in se priučiti določenih veščin. Ni samo dobra predstavitev in optimizacija oglasa odločilna, da boste prejemali več rezervacij. Spremljati morate cenovne razpone in prilagajati cene. Cenovna politika in zaračunavanje portalov ni za vse sisteme enaka. Cene se oblikuje glede na dolžino bivanja, nizko in visoko sezono, popuste. Сene je potrebno redno posodabljati oziroma optimizirati.

Spremljanje komunikacije z gosti in hitra odzivnost skupaj z udobnim in kvalitetnim bivanjem v vaši nastanitvi je tudi pot k uspehu, ki na koncu po odhodu gosta skupaj z ostalimi storitvami pripomore, da gost dobro ali odlično oceni bivanje v vaši nastanitvi. Te ocene prebirajo potencialni gosti in so ključne za bodoče nove rezervacije.
Uporaba rezervacijskih portalov, Channel Manager, komunikacija z gosti in vodenje rezervacij so od sistema do sistema drugačni in za boljšo učinkovitost zahtevajo razumevanje vseh funkcionalnosti.

5. Izvedba delavnic in izobraževanj za ponudnike manjših nastanitev

Glede na trende v sodobnem trženju, spremljanja predpisov in dobrih praks izvajamo strokovna predavanja oz. delavnice in izobraževanja za sobodajalce, manjše gostince in kmete, ki opravljajo nastanitveno dejavnost na kmetiji. Lokalne turistične organizacije, razvojne centre in druge podporne centre vabimo, da skupaj izvedemo delavnico za ponudnike manjših nastanitev na vašem področju.

Aktualne teme so:

Registracija sobodajalca, priprava na sprejem prvih turistov in obveznosti v času obratovanja

Obveznosti pred prvo nastanitvijo turistov:

 • Registracija dejavnosti, davčna obveznost, obveznost do ZPIZ, vpis v RNO.
 • Priprava stanovanja – dokumenti in soglasja, minimalni pogoji opremljenosti in storitev ter kategorizacija po uvedbi standardov Hotelstars.
 • Vzpostavitev aplikacije eTurizem in vodenja knjige gostov.
 • Požarni red.

Obveznosti ob nastanitvi turistov:

 • Dnevno poročanje v eTurizem – turistična prijava gostov in poročanje turistične takse.
 • Izstavitev računa.
 • Promocijska in turistična taksa.
 • Mesečno poročanje v aplikacijo eTurizem za Statistični urad Slovenije.

Udeležence seznanimo z možnostmi registracije dejavnosti, obveznostmi in postopkom ureditve stanovanja za kratkoročno oddajanje in poslovanjem v skladu s slovensko zakonodajo. Poudarek je na dejavnosti sobodajalcev, a večji del vsebin velja tudi za ostale izvajalce nastanitvene dejavnosti (kmete in gostince).

Uporaba informacijskih sistemov v turizmu

Vrste informacijskih sistemov (rezervacijski, recepcijski in channel maneger) in njihove funkcionalnosti.
Predstavitev in karakteristike nekaterih opaznejših rezervacijskih sistemov in portalov (Booking.com, Airbnb, Tripadvisor…).
Povezovanje informacijskih sistemov – od oglaševanja do rezervacije, vodenja zasedenosti z avtomatskim zapiranjem terminov na več tržnih kanalih, poročanja v eTurizem, izstavitve računa, do mesečnega plačila turistične in promocijske takse.

Informacijski sistemi in internet sta osnovno podporno okolje vsakega ponudnika manjših turističnih nastanitev. Udeležence seznanimo z aktualnimi informacijskimi sistemi (OTA, PMS, Channel Managerji), njihovimi funkcionalnostmi in pokažemo celostni primer vodenja poslovanja.

Novosti v kategorizaciji nastanitvenih obratov po uvedbi standardov HOTELSTARS

a) Celostni vpogled v sistem kategorizacije.
b) Novosti, razlike v primerjavi z dosedanjo kategorizacijo.
c) Izvedba kategorizacije na praktičnem primeru.

Udeleženci dobijo vpogled v pravni okvir kategorizacije in se pripravijo na izvedbo kategorizacije po novem pravilniku o kategorizaciji nastanitvenih obratov z vpeljanimi standardi HOTELSTARS kategorizacije.

5. Izvajanje projektov sodelovanja manjših turističnih ponudnikov po poslovnem modelu razpršenega hotela

Razpršeni hotel je model nastanitev v različnih zgradbah in hišah, ki so na različnih lokacijah v enem kraju ali regiji. Lastniki ali upravljavci nastanitev so organizirani v poslovni model s skupno recepcijo, rezervacijskim sistemom, skupnimi standardi in dodatno ponudbo turističnih storitev kot npr. prevozi, aktivnosti, doživetja, kulinarični dogodki, vodeni ogledi, najemi koles, ipd.

Razpršeni hoteli se večinoma nahajajo v mestih, na podeželju in v gorskih vasicah. Primer te inovativne prakse pri nas sta razpršeni hotel Vinarium in tudi naši apartmaji Tour As v Ljubljani.

Razpršeni hoteli so lahko povezani v zadrugo, lahko delujejo kot podjetje, turistična organizacija ali medgeneracijska skupnost. Vsem je skupno povezovanje nastanitev, ki že obstajajo, brez novogradenj ter povezovanje razpršene individualne ponudbe v bolj učinkovit povezan ter prepoznaven turistični produkt s poudarkom na lokalnem in doseganju kakovosti. Razpršeni hoteli se lahko tudi povezujejo in na tak način turistu omogočijo raziskovanje in doživetje raznolikosti v mestih, v naravi, na podeželju. S široko organizirano ponudbo pripomorejo, da gost podaljša bivanje oziroma se odloči za ponoven obisk.

In kaj vse to pomeni za skupno elektronsko poslovanje in trženje razpršenega hotela. Potrebno je izbrati rešitev. In ker ustrezne rešitve nismo našli na trgu, smo razvili sami dve aplikaciji, ki sta med seboj povezani; eTrips za upravljanje in trženje nastanitev in platformo Experience Slovenia za upravljanje in trženje doživetij.

Ker že sami leta uporabljamo obe aplikaciji, lahko iz prve roke povemo, da sta funkcionalni. S svojimi orodji, omogočata operativno sodelovanje med turističnimi ponudniki in povezovalnim pravnim subjektom, ki lahko s pomočjo orodij platforme ponudnikom nudi pomoč pri opravljanju tržnih in administrativnih operacij, vključno s prijavo gostov in izdajanjem računov. Poleg tega ima aplikacija eTrips za povezovalnega pravnega subjekta poseben uporabniški račun z orodji za spremljanje zasedenosti, nočitev, prihodov in odhodov gostov na ravni občine ter izvajanje hitrih rezervacij v primeru neposrednih povpraševanj gostov v turističnih informacijskih centrih. Za vključitev zmogljivosti lastnikov počitniških hiš in stanovanj, ki se sami ne ukvarjajo s turistično dejavnostjo, ima eTrips tudi dodaten uporabniški račun za lastnike takih objektov.

Reference:

Slovenia Outdoor
Visit Kamnik
Razpršeni hotel Vinarium