Pravno obvestilo

Vse pravice, vseh spletnih strani www.touras.si, so pridržane. Vse informacije in gradiva, tako pisna kot slikovna, na spletnih straneh www.touras.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine podjetja Tour As d.o.o., Mala ulica 8, 1000 Ljubljana, ter z njim povezanih pogodbenih partnerjev, katerih vsebine so vključene v spletne strani www.touras.si. Spletne strani www.touras.si za predstavitev in izvedbo rezervacij nekaterih storitev uporabljajo rezervacijski sistem Experience Slovenia.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Tour As d.o.o. (v nadaljevanju: Upravljavec) spoštuje in varuje vašo zasebnost. Ko brskate po spletnih straneh www.touras.si ste anonimni, osebnih podatkov ne zbiramo. Za namene statistike si Upravljavec pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletnih strani www.touras.si, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.

Ne glede na navedbo v prejšnjem odstavku, se ob vsakem obisku spletnih strani www.touras.si z rezervacijskim sistemom Experience Slovenia (v nadaljevanju: Spletni strani) na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet namreč deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostujejo spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Upravljavec in njegovi pooblaščeni izvajalci tako zbranih podatkov ne obdelujejo posebej in jih ne povezujejo z drugimi podatki.

Svoje osebne podatke nam boste zaupali ob izvedbi rezervacije ali posredovanju povpraševanja, sicer naše storitve za vas ne moremo opraviti. Tour As d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke varovala kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatke, ki nam jih posredujete bomo uporabili in obdelovali zgolj v namen s katerim ste nam jih posredovali.

Osebni podatki bodo preko zaščitenih protokolov posredovani poslovnim partnerjem Tour As d.o.o., pri katerih ste opravili rezervacijo. Zgoraj naštetih podatkov ne bomo razkrili tretjim osebam ali nepooblaščenim osebam brez vašega soglasja, razen, če to zahteva zakon. Vendar si pridržujemo pravico do razkritja vaših osebnih podatkov našim poslovnim partnerjem, vključno z našimi zaposlenimi in zaposlenimi naših poslovnih partnerjev, ki imajo z našim dovoljenjem dostop do teh informacij, saj jih potrebujejo za kakovostno opravljanje naših storitev.

Prejete osebne podatke bomo obdelovali do zaključka trajanja pogodbene obveze z nami, oz. dokler imamo legitimni interes obdelave teh podatkov, oz. dokler nam to narekuje zakonska podlaga.

Odgovornost za uporabo podatkov

Čeprav Upravljavec verjame, da so vsi podatki na Spletni strani kakovostni, pravilni in ažurni, ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi vam lahko nastala zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na Spletni strani.
Upravljavec storitve izjavlja, da so vsi podatki in druge storitve, ki jih ponuja Spletna stran, na voljo taki kot so, brez kakršnega koli jamstva za njihovo pravilnost, zato ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.
Vsebine Spletne strani lahko uporabljate izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletne strani v komercialne namene ni dovoljena. Informacij in gradiva objavljena na Spletni strani se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Upravljavca.

Pravno obvestilo lahko Upravljavec kadarkoli spremeni, in je za vas zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki.

Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja

Kot uporabnik ste sami odgovorni, da je komunikacijsko omrežje, ki ga uporabljate, v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd.. Upravljavec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonito ravnanje, ki bi nastali zaradi vaše neustrezne opreme ali ravnanja. Upravljavec ni odgovoren za prenehanje dostopa do Spletne strani, ki bi nastala na strani vašega ponudnika internetnih storitev (ISP).
Upravljavec vam bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati pri uporabi komunikacijskih naprav.
Upravljavec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri vas nastala zaradi morebitnih težav ali prekinitve delovanja Spletnih strani. Zaradi specifične narave Spletne strani obstaja v primeru uporabe svetovnega spleta vedno možnost nepooblaščenega dostopa tretje osebe in zlorabe oziroma uničenja podatkov, zato vas kot Upravljavci opozarjamo na obstoj te možnosti in izključujemo vsako odgovornost v zvezi s tem.

Zunanje povezave

Zaradi prikladnosti lahko Spletna stran omogoča povezave na druge internetne strani. Upravljavec ni odgovoren za dosegljivost ali vsebino teh zunanjih internetnih strani, prav tako Upravljavec ne odobrava, jamči ali garantira za produkte, storitve, informacije, ki so opisane ali jih ponujajo navedene internetne strani. Uporabnik ne more domnevati, da te zunanje strani spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti, kot se jih drži Upravljavec.

Avtorskopravno varstvo ter omejitev uporabe podatkov

Podatki na Spletni strani so varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske skupnosti.
Podatke in vsebine objavljene na Spletni strani ste dolžni uporabljati, le za svoje potrebe v nekomercialne namene in jih ne smete distribuirati naprej ali omogočiti uporabo tretjim osebam brez izrecnega soglasja Upravljavca.
Prav tako vam ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz Spletne strani, v drug računalnik in v katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno, kot so urejeni v bazah Spletne strani.
Kot uporabnik ste odškodninsko odgovorni za uporabo podatkov, dobljenih na Spletni strani, ki je v nasprotju z določili teh pravnih pogojev ter pravil in pogojev uporabe.

Mladoletniki
Storitve, ki jih nudi Spletna stran, niso namenjene osebam, mlajšim od 18 let. Uporaba katere koli od naših storitev je dovoljena samo s privolitvijo starša ali skrbnika. V primeru, da rezervacijo opravi oseba, mlajša od 18 let, si pridržujemo pravico, da rezervacijo prekličemo.

Kontakt
Sedež Upravljavca spletne strani www.touras.si je: Mala ulica 8, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija, e: info@experience-slovenia.si.

Nazadnje posodobljeno: 30. julij 2021